Cookiebeleid

Deze website plaatst geen cookies op uw computer. Indien u toch een cookie van deze website op uw computer meent aan te treffen, breng ons hier dan a.u.b. van op de hoogte. In de regel plaatst deze website nooit cookies.

Privacybeleid

We streven er steeds naar om zo weinig mogelijk persoonlijk gegevens te registreren en op te slaan, en doen dat dan ook slechts zelden en heel beperkt.

Deze website houdt statistieken bij over het aantal bezoekers en dergelijke meer, maar doet dit zonder IP-adressen op te slaan. Een IP adres wordt herleid naar een HASH-nummer (bijvoorbeeld #hash#dcd71838c20f394bcee84fd43d4dd787271b3a26) en op die manier geanonimiseerd. Dit gebeurt automatisch en een HASH-nummer kan niet opnieuw worden omgezet naar een IP-adres. Op die manier is de informatie die wordt verzameld en bijgehouden (bv. het type browser) volstrekt anoniem en niet te herleiden tot een persoon.

Het is mogelijk dat onze firewall IP-adressen registreert in geval van aanvallen op de website of verdachte acitiveit. Dit wordt beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om deze website tegen aanvallen te beschermen.

Het is mogelijk dat de host van de website (www.one.com) uw IP-adres of andere gegevens onafhankelijk van ons registreert wanneer u deze website bezoekt. Het DPA met onze host kan je hier nalezen én je kan meer informatie vinden op www.one.com.

Indien u ons een e-mail stuurt, deelt u daarin vrijwillig de persoonsgegevens die u wenst, zoals bijvoorbeeld uw naam. Indien u zich inschrijft voor één of meer van de nieuwsbrieven bewaren wij uw e-mailadres alsook noodzakelijke persoonlijke gegevens (zoals mogelijk uw ip-adres) én informatie betreffende uw gebruik van de nieuwsbrief (zoals maar niet beperkt tot het al dan niet openen van een e-mail of het klikken op een bepaalde link)

Wij springen altijd zorgvuldig om met deze informatie, en zullen uw gegevens niet delen met derden, behalve wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn (bijvoorbeeld in het kader van een juridisch onderzoek) of dit om praktische redenen strikt noodzakelijk is (bv. om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen)

Op eenvoudig verzoek verwijderen wij zo snel mogelijk (meestal binnen een termijn van zeven werkdagen) de e-mails die u ons stuurde, alsook eventuele gegevens die we op basis daarvan opgeslagen hebben over u. Met uitzondering van wat wij op wettelijke basis of om praktische redenen verplicht zijn om bij te houden. Wij zullen u hier dan steeds over informeren.

Om eventuele persoonsgegeven die wij over u hebben in te kijken, op te vragen, aan te passen of te laten verwijderen, kan u steeds contact opnemen via privacy@peetersbjorn.be